De informatie op de site Kwartiermaken Oosterhout [kwartiermakenoosterhout.nl] komt tot stand mede onder verantwoordelijkheid van Kwartiermaken Oosterhout.
Kwartiermaken Oosterhout besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is.
Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Kwartiermaken Oosterhout is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze site.
Het is mogelijk dat via de site van Kwartiermaken Oosterhout toegang wordt geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden.
Kwartiermaken Oosterhout kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die internetsites.

Ga naar boven